Услуги

Кантората предоставя правно обслужване в широк спектър от правни области

Търговско право

Учредяване на търговски дружества, изготвяне на договори, водене на преговори

Експертизата на кантората в областта на търговското право се простира от консултиране за избор на подходяща правноорганизационна форма за струткруриране на Вашия бизнес, през водене на преговори за сключване или по вече сключени договори, до изготвяне на специфични документи с фокус върху онлайн търговията.

Изпрати запитване

Защита на личните данни

Политика за поверителност, документация за администратори на лични данни, услуги от длъжностно лице по защита на данните

​Гарантиране поверителността на личните данни е не просто нормативно задължение, а призвание за адвокат Ралица Махони. С неформалистичен подход кантората ще Ви помогне да имплементирате технически интелигентни и работещи решения за Вашия бизнес.

Изпрати запитване

Трудово право

Трудови договори, заповеди, вътрешнофирмени правила и документи

Спазване на нормативните изисквания, регулиращи трудовоправните отношения, не само гарантира изпълнение на задълженията Ви като работодател, но и допринася за спокойствието на Вашите служители. Адвокат Ралица Махони ще съдейства професионално и изчерпателно за създаване на подходящата за Вас правна рамка за една сигурна работна среда.

Изпрати запитване

Данъчно облагане

Избягване на двойно данъчно облагане, данъчно третиране на криптовалута, представителство пред данъчната администрация

​Консултациите за избор на оптимални решения за Вашия бизнес от гледна точка на данъчното облагане с фокус върху международната търговска дейност спадат към една от най-изявените за кантората области.

Изпрати запитване

Комплайънс мениджмънт

Бъдете в крак с актуалната правна регламентация във всички релевантни за Вашия бизнес области

​Сътрудничеството с кантората за съблюдаване съответствието с действащото законодателство ще Ви даде сигурност, че Вашите предприятие, служители и проекти отговарят на всички приложими разпоредби. Това може да включва здравословни и безопасни условия на труд, екологични, правни или стандарти за качество, защита на личните данни, както и всякакви вътрешни правила и етични политики, които компанията Ви може да има.

Изпрати запитване