Електронните търговски съобщения

От Ралица Махони

Границите на директния маркетинг за онлайн-търговците

Статията се прочита за
думи

По темата има две основни гледни точки. Едната е на търговците, за които изпращането на рекламни съобщения е възможност да представят стоките и услугите си на потенциални клиенти. Другата гледна точка е на потребителите, които не желаят електронните им пощи им да бъдат задръствани с непоискани търговски съобщения.

От която и страна да се намирате, с удоволствие ще Ви съдействам по Вашия казус, свързан с електронните търговски съобщения.

изпратете запитване

Непоискани търговски съобщения

Търговски съобщения са такива рекламни съобщения, които представят стоки, услуги или репутация на лице, извършващо търговска, занаятчийска дейност или упражняващо свободна професия.

От такива рекламни съобщения следва да се разграничат съобщенията, които предоставят само информация за достъп до дейността на лицето, за което се отнасят, като негов домейн или електронна поща, както и съобщенията за стоките, услугите и репутацията на лицето, която е събрана по независим начин, без за нея да е заплатено възнаграждения.

Когато търговските съобщения са свързани с възмездна услуга, предоставяна по електронен път, те трябва да бъдат лесно разпознаваеми като такива, включително:

  • да позволяват ясна индентификация на лицата, от името на които са изпратени;
  • да определят точно условията за ползване на промоционни предложения или за участие в игри с обявени награди, които се рекламират чрез тях.

Ако такива съобщения се изпращат без предварителното съгласие на получателя, то техният доставчик трябва така да обозначи съобщенията като непоискани, че те да са разпознаваеми като такива още при постъпването при получателя.

Това означава, че съобщението трябва да бъде маркирано като SPAM или по друг сходен начин още в неговото заглавие (тема на съобщението), така че за получателя да няма никакво съмнение, че той не се е абонирал или поискал по друг начин получаването на такъв вид съобщения от този доставчик или лицето, от чието име той действа.

Защита от непоискани търговски съобщения

Предпазването от получаване на такива съобщения е регламентирано според ролята на адресатите.

На юридическите лица е предоставена възможност да се впишат във водения от Комисията за защита на потребителите регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения. Това може да стане и онлайн през сайта на КЗП тук .

За потребителите изпращане на непоискани търговски съобщения без тяхното предварително съгласие е забранено.

Важно е да се знае, че изпращане на непоискани търговски съобщения при нарушение на тези правила се санкционират с глоби и имуществени санкции, които се налагат от Комисия за защита на потребителите.

Затова, ако считате, че е нарушено правото Ви да не получавате непоискани търговски съобщения, сезирайте КЗП.

Особен случай: Използване на предоставени данни

При сключване на договор с мобилен оператор, с интернет-доставчик и с други предприятия, предоставящи стоки и услуги, включително използвайки електронни съобщителни мрежи, предоставяме данни за контакт. Понякога това е необходимо за изпълнение на договора, понякога го правим доброволно с попълване на опционално поле. На първо място е важно да знаем, че търговецът трябва да ни даде възможност, още при сключване на сделката, да се откажем от използване на посочените за целите на изпълнение на договора данни за контакт за директнен маркетинг.

Ако не сме се възползвали от тази възможност, търговците имат право да изпращат съобщения за маркетинг и реклама на техни собствени продукти и услуги. Те обаче задължително трябва да предоставят допълнителна възможност за изразяване на несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения, т.е. да се откажем от абонаменти, които сме направили при сключване на договора.

И тук обаче важат изискванията за идентифициране на подателя на съобщението и отличаването му като непоискано търговско такова. Ако не са изпълнени тези правила, то изпращането на съобщения с рекламни цели е забранено, а нарушението се санкционира от Комисията за регулиране на съобщенията.

Във всички останали случаи, независимо от рекламираната чрез електронни средства услуга, в т.ч. финансовите услуги, необходимо е предварително получено съгласие на потребителя.

Тази публикация беше изпратена първо на нашите абонати!

Ако желаете и Вие да сте сред първите читатели на нашия бюлетин: