Защо да се довериш на адвокат от разстояние?

От Ралица Махони

По света онлайн консултациите с адвокат отдавна не са новост и са утвърден инструмент за първоначално информиране по даден казус

Статията се прочита за
думи

“Как така онлайн адвокатска кантора?” е един от най-често задаваните ми въпроси. “Ами така, колкото и да не ти се вярва, идеята съвсем не е нова”. Действително, както вече разказах и в Hello-world-публикацията , дори моята концепция датира от няколко години. Какво остава за колеги от много по-напреднали както икономически, така и технологично страни.

Услугата “адвокат от разстояние” съществува много отдавна по света и нито съм я измислила аз, нито с мен ще започне или ще приключи предоставянето й. Дори напротив, очаквам и се надявам, тя да набере популярност, защото е в полза на потребителите-клиенти, тъй като подпомага развиването на култура на превантивно консултиране, което се случва лесно и достъпно.

Дори в България онлайн-консултациите вече не са рядкост. Първо, голяма част от адвокатските кантори, които имат свои интернет-страници, разполагат с форма за запитване по имейл. Второ, появиха се много блогове, които информират гражданите за правата и задълженията им, включително по конкретни казуси. Трето, в последно време доста нашумяха и сайтовете, предоставящи документи по индивидуални параметри на клиента. Докато във втория и третия случай до среща между консултант/ доставчик на услугата и клиент не се стига, първият вид юридическа консултация обикновено предхожда обичайния контакт на живо между адвокат и потенциален клиент.

Защо тогава е нужен още един подобен експеримент? Защото има разлика и спрямо трите вида услуги от разстояние, предоставяни в България.

Фокусът е изцяло върху консултация от разстояние - независимо дали по имейл, телефон, скайп или друго средство за комуникация.

Т.е. при тази форма на адвокатско обслужване среща на живо между адвокат и клиент е по-скоро рядкост.Такава би противоречала на основната цел - консултацията да се случи без необходимост от предвижване от точка А до точка Б, запазване на час за консултация и съобразяване с личния график и графика на адвоката. По този начин контакт може да се осъществи между адвокат и клиент не само от различни точки на страната и света, но и независимо от часови зони и работно време.

И все пак консултация се предоставя от адвокат по изрично възлагане от клиента.

Това отличава онлайн адвокатската услуга от обмяна на мнения в блогове или изготвяне на документи от платформи, оперирани от търговски дружества. Защо това е важно? Защото липсва анонимност при предоставяне на услугата, професионалист застава с името и имиджа си зад даваните от него съвети. Наред с това адвокатът носи професионална и дисциплинарна отговорност за действията си, докато целта на оперираните от търговски дружества сайтове е включително да бъде ограничена отговорността им в случай на неточно, неправилно или непълно изпълнена услуга.

Каква е ситуацията по света?

Германия

Юридическото консултиране онлайн в Германия също подлежи на регулиране наравно с класическата форма на предоставяне на адвокатски услуги. Т.е. тя по принцип нито е по-евтина, нито по-скъпа. При нея обаче често се прибягва до нормативно дадената възможност за индивидуална договорка на хонорара на принципа “Вие определяте цената”.

Консултирането по юридически въпроси от разстояние се предлага на немския пазар още от 1997г. В момента функционират десетки немскоезични платформи, предоставящи услугата. Общото между повечето от тях е, че те представляват интернет-страници, осъществяващи посредничество между адвокат и клиент, като обикновено улесняват избора на адвокат по насочващи критерии като правна област, географско положение и пр. В края на 2013г. икономическото издание ZDF WISO е тествало различните портали за онлайн-консултации и е обявило за победител yourXpert.de. На този сайт клиентите могат да изберат измежду много адвокати и данъчни консултанти, подредени по области и рейтинг, като в профилите им са посочени цените на предоставяните услуги (например цена на минута телефонен разговор или лайв-чат, начална цена за консултация, проверка на договор и пр.)

Съществуват и множество други платформи с малко или много различаващи се концепции. Общото между повечето е, че предоставените услуги служат предимно за първа ориентация по казуса на запитващия. Ако консултантът препоръча следващи стъпки, то обикновено клиентът прибягва до стандартната адвокатска услуга, особено ако се отнася до необходимост от процесуално предствителство. Разликите се състоят в малко или повече по-оригинални концепции.

Например международно действащия E-Abogados предлага консултация относно испанското право по имейл и телефон.

Най-старата адвокатска услуга от разстояние, оперирана от JustiaDirect още от края на 1997г., дава възможност за консултиране по имейл и телефон, частично дори 24 часа в денонощието/ 7 дни в седмицата. Интересното е, че цената на минута консултация е непроменена от старта на сайта, с което услугата се явява най-изгодната на пазара.

Advocado представлява софтуер за онлайн-консултации. За да се заяви съвет от адвокат, трябва да се извърши регистрация. Документи и кореспонденция могат да се разменят през уеб-платформата.

Advocado Expert пък е сайт за сравняване на различни оферти за решаване на даден казус. След като потребителят избере един адвокат измежду отправените му предложения, онлайн-консултацията се извършва от този адвокат.

Online Anwalt представлява онлайн-форум за дискусии на правни теми и осъществяване на правни консултации от разстояние.

Recht gehabt e платформа за онлайн-консултации, при която потребителят сам определя цената, която е готов да плати за желаната услуга (има минимум от 20,00 евро), а отговор от адвокат следва в рамките на около 2 часа.

Anwalt Frage - този сървиз предлага осъществяване на контакт с адвокат през специална форма за запитване, при което потребителят може да посочи и своята представа за цената на заявената услуга.

Повечето платформи, наред с възможност за контакт по имейл, на разположение са също така телефонна или лайв-чат връзка. Разработени са специални формуляри с цел насочване на потребителите относно важните сведения за решаване на казусите им. Общото между всички обаче е, че самите оператори на сайтовете и платформите не са адвокати, а само осъществяват посредничество между клиенти и адвокат.

САЩ

The Law Studios - всъщност това съвсем не е адвокатска услуга, предоставяна от разстояние. Касае се за интернет-страницата на адвокатска кантора, базирана в Джаксън, Мисисипи, която обаче е осигурила телефонно обслужване на клиентите си 24 часа в денонощието/ 7 дни в седмицата.

Rocket Lawyer предоставя почти всички възможни адвокатски услуги от разстояние - като се започне от бланкови документи, премине се през авторски публикации на правни теми, та чак до възможност за подбор на адвокат според специалността и местоположението му, осъществяване на контакт с такъв по имейл, телефон и чрез бърза форма за запитване.

Legal Zoom набляга на изгодността на услугата заради възможността за месечен абонамент срещу твърда такса и разделя консултациите според вида им - на първо място дали се касае за семейни или търговски казуси. Платформата предлага и специални услуги за стартъпи.

Последните две платформи са класирани на първите две места по рейтинг според проведено проучване от Next Advisor. Тестът е от пролетта на 2012г., а оттогава и в Щатите оперират още много и различни подобни уеб-базирани системи.

Ако трябва да обобщим, извън България адвокатските услуги от разстояние отдавна са добре развити и познати на потребителите. Това проличава и по големия брой и разнообразие на платформите. Общото между повечето от тях е, че те представляват посредници за осъществяване на контакт между адвокат и клиент. В България точно такъв вид услуга не може и няма как да съществува легално, тъй като привличането на клиенти от адвокати чрез използване на посредници е забранено.

Всъщност и тук неотдавна се появи един (засега, доколкото ми е известно) сайт, който реално посредничи между потребител (клиент) и адвокат за (онлайн) правна консултация, като събира и от двамата възнаграждение за услугата. От колегиални съображения няма да цитирам името му, но мнението ми е, че дейността му е несъвместима със Закона за адвокатурата.

И така, защо да кажем “да” на онлайн-консултациите?

Освен, че са насочени към улесняване на потребителите при получаване на първи насоки по техния казус, тази сравнително нова за България ниша дава шанс на големия брой млади юристи да намерят своето място на пазара на труда и да реализират професионалните си възможности. Тази впрочем е и една от причините, в Германия, тълкувайки законите в светлината на европейското законодателство, регулацията на адвокатската професия, включително що се отнася до забраната за рекламиране на адвокатската дейност, да се либерализира все повече през последните няколко десетилетия.

Disclaimer: Тази публикация не представлява посредничество за нито една от изброените в нея платформи и адвокатски кантори. Представените сайтове са подбрани с цел сравнение на развитието на онлайн-консултациите и авторът на публикацията и притежател на сайта Mahony’s Law Studio не получава възнаграждение от никой от тях за представянето им тук. Тази публикация няма за цел да съпоставя дейността и качествата на адвокатите оф- и онлайн. С нея е извършен само анализ на ситуацията по света и у нас с оглед предоставяне на адвокатски услуги от разстояние. Не се гарантира по-ниска цена, по-сигурен успех или по-голямо удобство при получаване на консултация онлайн, а такъв ефект е само възможно преимущество в отделни случаи, зависещо от конкретните обстоятелства.