Получаване на стоки с пощенски пратки от трети страни

От Ралица Махони

Облекчена процедура за митническо освобождаване на закупени онлайн стоки от доставчици извън ЕС

Статията се прочита за
думи

Любителите на онлайн пазаруването със сигурност поне веднъж в живота си са се сблъсквали с проблема “освобождаване на пощенска пратка от митническите органи”. Досега, при получаване на пратка от страна извън ЕС, беше необходимо извършване на EORI-регистрация за целите на подаване на митническа декларация и извършване на т. нар. освобождаване на пратката от Агенция Митници след заплащане на дължимите данъци, мита и акцизи. Това беше свързано с прекарване на часове и обикаляне на няколко гишета в съответното митническо учреждение. От 1ви юли 2016г. обаче се прилага Инструкция за взаимодействие между Агенция „Митници" и „Български пощи" ЕАД при митническото оформяне на международни пощенски пратки. Целта й е облекчаване на процедурата при освобождаване на пратки, пристигащи от трети страни. Ето как точно изглежда този опростен режим.

Митническо представителство от Български пощи ЕАД

При пристигане на заветната пратка, поръчана от чуждестранен сайт, получавате известие, че пратката се складира временно в разменна пощенска станция към някое от митническите учреждения и е необходимо да бъде освободена, т.е. декларирана и за нея да бъдат заплатени дължимите налози. С уведомлението се предоставя възможност на получателя да възложи на Български пощи ЕАД извършването на необходимите действия по освобождаване на пратката от митническите органи. За целта е необходимо в определения за това от пощенския оператор срок, по имейл, факс или с пощенска пратка да се предостави декларация-съгласие за изъвршване на митническото представителство от Български пощи ЕАД. Образец на декларацията-съгласие също се съдържа в известието за пристигналата пратка и изглежда така:

image

Видно от самия образец, в него е указано и какви други документи трябва да бъдат представени според вида на пратката и начина на закупуването и заплащането й. Достатъчни са разпечатки от съответния сайт с описание на стоките, тяхната стойност, стойността на доставката, както и от PayPal-акаунта или банковата сметка, от който/ която е извършено плащането. Както вече посочих, възможно е всички документи, заедно с декларацията-съгласие, да бъдат изпратени по имейл, без да е нужно разкарване до пощенски клон или митническо учреждение.

Всички останали действия по освобождаване на пратката се извършват от пощенския оператор.

Процедура по освобождаване на пратката

След като бъдат изпратени на съответната разменна пощенска станция необходимите за освобождаване на пратката документи, служителите подават от името на получателя на пратката орпостена митническа декларация с намален набор от данни. Включително при митническо представителство от Българския пощи ЕАД не е необходимо извършване на EORI-регистрация. На този етап получателят не е длъжен и да заплаща нищо. Длжимите ДДС, мито и акциз се заплащат от пощенския оператор при освобождаване на стоката. Едва след като процесът по освобождаване приключи и получателят бъде поканен да отнесе пратката си от пощенската станция (към митническото учреждение или станцията, до която е била адресирана първоначално пратката), той заплаща (възстановява) заплатените от негово име налози. Разбира се, услугата, която спестява толкова време и главоболия, не е безплатна. Цената й е 12,00 лева, която, с оглед спестените усилия за клиентите, е повече от разумна.

Разбира се, никой не може да бъде задължен за представителство от пощенския оператор и има възможност вместо това да избере сам да се представлява пред митническите органи.

За кои стоки се прилага облекченият режим на освобождаване?

Опростената процедура по освобождаване на пратки чрез пощенската служба се прилага само за стоки на стойност до 1000 евро. Ако пратката е с левова равностойност до 150 евро, за освобождаването се начислява само 20% ДДС. За останалите пратки (на стойност между 150 и 1000 евро), получателят дължи, наред с ДДС и таксата за услугата от 12 лв., още мито и акциз. Както споменах, всички дължими данъци и такси се заплащат в съответната пощенска станция едва при получаване на стоката.

Срокове за извършване на освобождаването

Освобождаването на пратката трябва да бъде извършено в срок от 20 календарни дни, в противен случай тя се връща на подателя. Ако освобождаването не се извърши до 9тия ден от получаване на известието, се дължи магазинаж за всеки ден от съхраняване на пратката в пощенската станция. Ако до 5 работни дни, след като бъде уведомен за извършеното освобождаване чрез пощенската служба, получателят не се яви за вземане на пратката и заплащане на дължимите суми, извършеното освобождаване се анулира и пратката се връща обратно на пощенската станция към Митницата до изтичане на 20 дневния срок.

Из личния опит на автора

Няма как да не споделя приятната изненада от въвеждането на облекчената процедура, както и от факта, че тя наистина функционира и улеснява онлайн-потребителите. Освобождаването на пратката, която получих неотдавна от САЩ, беше извършено от разменната пощенска станция към Митница Столична на следващия работен ден след изпращане на необходимите документи по имейл. Още един ден след това бях поканена да получа пратката от компетентната по местоживеенето ми пощенска станция. Цялата процедура ми отне общо не повече от час и 12 лв. И нито един скъсан нерв или бял косъм.

Тази публикация беше изпратена още преди месец на нашите абонати!

Ако желаете и Вие да сте сред първите читатели на нашия бюлетин: